3x OVERSPEL

 

Eenvoudige definitie van overspel: A en B hebben een relatie en A of B doet het (ook) met C.

Los van de vraag of er liefde in het (over)spel is zijn er de posities van laten we zeggen A, de bedrogene; B, de overspel pleger (of-ster) en C, de buitenstaander. De meeste mensen om u heen en ook uzelf kennen één of meerdere van die drie posities. De gevoelens van deze drie  en de eventuele gevolgen van hun overspel houden velen dagelijks bezig. Tegelijk zijn veel van die emoties niet geaccepteerd en durven er maar weinigen voor uit te komen. Met name dit laatste zorgt voor veel narigheid tot en met “crîmes passionel” aan toe. Naar mijn idee zou het enorm helpen als we voor ieder van deze drie begrip zouden kunnen opbrengen en niet alleen voor A, zoals nu meestal gebeurt. Want hoewel velen niets met overspel hebben, zijn we allen mensen met dromen en verlangens en zijn we niet altijd ons leven lang in staat zuiver op de graad te blijven zoals we dat misschien zo graag zouden willen.

 

Laten we beginnen met A. A is degene die een relatie heeft met B en al of niet weet dat B het doet met C. Hier zijn al meteen 2 mogelijkheden: A is op de hoogte of niet. Ook kan het zijn dat A op de hoogte en akkoord is. Over hen gaat het hier niet. Het gaat hier over de A’s die dat niet zijn. Vele A’s zijn door het overspel van B diep gekwetst en kunnen in een flinke crisis belanden. Bedrogen worden is uitermate pijnlijk. Deze A’s kunnen vaak rekenen op begrip van hun omgeving, wàt ze ook doen uit machteloosheid en wraak. Zelfs vele B’s en C’s zullen het met hen eens zijn! De vraag voor de A is: kan ik B vergeven? Kan ik even afstand doen van mijn pijn en er van een afstandje naar kijken. En: ben ik in staat om, na mijn eerste woede, verdriet en frustratie over het overspel van B verder te kijken? Bijvoorbeeld naar de oorzaken of zelfs mijn eigen aandeel? Vele A’s zullen hiertoe niet in staat zijn. Ze zullen B en C misschien nooit vergeven. Wij zullen de A’s dit vergeven.

Dan B. B pleegt het overspel. B heeft deze keuze gemaakt al stellen sommige B’s dat ze niet anders konden, of zelfs dat A hiertoe aanleiding is geweest. En daar kan een kern van waarheid in zitten al krijgen maar weinig B’s dit geaccepteerd door A. Behalve dat B overspel pleegt, wat spannend is, risico’s met zich meebrengt, maar waar toch vele B’s bijzonder van genieten, heeft de B ook vaak last van schuldgevoel en twijfel aan zichzelf. Moet B open kaart spelen tegenover A? Of niet? De B’s onder ons die in het bezit zijn van een geweten kunnen er zelfs enorm onder lijden ondanks dat het overspel blijft bestaan. De vraag is welk gevoel op den duur overwint: de spanning en het genot of het schuldgevoel en de wroeging? Vele B’s kiezen voor het zwijgen tegenover A -of soms ook tegenover C- en worden gemangeld door hun interne strijd.

Tenslotte C. C is de buitenstaander en pleegt overspel met B, hoewel C niet altijd weet dat het overspel is. Sommige C’s doen dit al jaren met B. Ze kunnen er ernstig onder lijden, want B’s kunnen beweren dat ze zullen kiezen voor hen en niet voor A. C moet zich afvragen of hij/zij voor deze positie kiest (misschien is er wel een A thuis die niet op de hoogte is) of toch afscheid moet nemen van B. C lijkt vrijer dan hij/ zij is. C zit soms uren te wachten op een niet verschijnende of niet komend berichtje van B met twijfel aan zichzelf tot gevolg. “Vaste” C’s zitten altijd alleen met vakanties en feestdagen en mogen “hun“ B nooit laten kennismaken met hun vrienden en familie. De tijdelijke C’s lijken nog het best af. Wel de lusten, niet de lasten. Het schuldgevoel is voorbehouden aan B. Of toch niet?

Leven met enorme kwetsuren is vreselijk, zeker als ze je worden aangedaan door degene die van je zegt te houden. De uitdaging is: Kan ik vergeven? Kan ik over de pijn heen komen? Wat kan ik met deze gebeurtenis in mijn leven? Hoe kom ik verder? Maar ook leven met schuld is loodzwaar. Hier is de vraag: kan ik mijzelf vergeven? Durf ik te kiezen? Ga ik voor open kaart of los ik alles in mezelf op? En als je de buitenstaander bent, is dat dan wat je wilt? Of wil je iemand voor jezelf? Ook dat is soms een pittige keuze.