MBTI: nieuw bij MY WISH!

 

De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is onlangs als nieuw instrument toegevoegd aan het aanbod van My Wish.

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht. De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld.

Het instrument wordt toegepast bij:  persoonlijke ontwikkeling en coaching, teambuilding en -ontwikkeling en management- en leiderschapsontwikkeling.

Na het invullen van een vragenlijst wordt in een persoonlijk gesprek uw profiel met u doorgenomen aan de hand van vier dimensies, elk met twee kanten. Deze  kanten laten uw peroonlijke voorkeuren zien en zijn beschreven aan de hand van een letter.  Na afloop van het feedbackgesprek, dat volgt op het invullen van de vragenlijst heeft u een persoonsprofiel op grond van deze vier letters, die daarmee uw type aangeven.

Het invullen van de vragenlijst en het voeren van het gesprek vormen samen het proces waarmee de bepaling van uw persoonsprofiel voor u veel inzicht biedt in uw dagelijks leven en de keuzen die u maakt.

 

Wanneer u zich via deze site of via email aanmeldt ontvangt u een on line vragenlijst, die u kunt invullen. Daarna wordt een afspraak gemaakt om hierover het feedback gesprek van plm. 90 min. te voeren.

In het najaar van 2014 biedt My Wish u een flink voordeel wanneer u profielen voor minimaal 5 personen laat maken.

Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op via email: anna.cohenstuart@mywish.nu of telefonisch: 0657593535.

Graag tot ziens!