Effectief vergaderen

  • Effectief vergaderen: U en uw team, groep, unit, bestuur of medezeggenschapsraad wordt begeleid bij een interactieve vergadering waar in korte tijd naast uitwisseling ook besluiten moeten worden genomen. Ook “on the spot” coaching van de voorzitter hoort tot de mogelijkheden. Deze trainingen kunnen opgebouwd worden als basis activiteit of voortvloeien uit bijvoorbeeld een medezeggenschapstraining of teamcoaching.

Resultaat: snellere besluitvorming, betere grip op het vergaderproces, hogere betrokkenheid en inzet van de deelnemers.

NB: trainingen die voortvloeien uit andere activiteiten worden beschouwd als nieuw traject dus altijd voorzien van nieuwe aanbiedingen en – afspraken.