Intervisie

 • Intervisie: een vorm van collegiale coaching die ook binnen overheid en bedrijfsleven een enorme vlucht neemt. Met behulp van heldere methodieken elkaar steunen, stimuleren en helpen om (nieuwe) taken uit te voeren en onderlinge samenwerking te realiseren en te optimaliseren. Eerst onder begeleiding, daarna zelfstandig.
 • Door My Wish meest gebruikte methodieken: incidentmethode; tien stappen methode; Balint methode en een methodiek gebaseerd op de Dynamische Oordeelsvorming.

 

 • Wanneer intervisie?
  • Bij cultuurveranderingen binnen de organisatie;
  • Bij een verandering van taken van de groep deelnemende professionals binnen een (onderdeel van) een organisatie;
  • Voor een groep professionals in vergelijkbare situaties of omstandigneden die elkaar fysiek niet vaak ontmoeten.

 

 • Wanneer intervisie?
 • Omstandigeheden waarin intervisie goed past:

Resultaat: bevrijding van de zware last “alles alleen te moeten doen”. Onderlinge hulp en steun waar dat nodig is en snellere implementatie van nieuwe werkwijzen.

En bovendien: vergroten van het onderling vertrouwen en effectieve samenwerking tussen collega’s. Wegvallen van “zij” – “wij” denken.