Teamcoaching

  • Oplossen van (sluimerende) conflicten: het valt niet altijd mee om als collega de dingen die je dwars zitten zodanig tegen de ander(en) te uiten dat de situatie meteen is opgeklaard. Daar kan je wakker van liggen en flink over tobben. Je denkt: als ik mijn mond houd slijt het wel. Totdat er iets dergelijks opnieuw gebeurt. En de kans bestaat dat je niet de enige bent en er een onuitgesproken regel geldt: “Wij spreken elkaar niet aan als we iets lastig vinden”. Een schijnbare kleinigheid kan soms boel op scherp zetten en doen escaleren. Sterker nog: soms zelfs met ziekmelding(en) en afnemende resultaten tot gevolg. De leidinggevende is niet altijd ter plekke aanwezig of maakt onderdeel uit van de spanning. Situaties als deze kunnen jarenlang bestaan tot opeens een bom barst of dreigt te barsten. Op zo’n moment kan het goed zijn wanneer een externe partij  met een blanco blik de situatie eens tegen het licht houdt en met maatwerk oplossingen komt.

Resultaat: Dingen krijgen een naam en worden besproken. Dat geeft ruimte en lucht en het gaat weer stromen in het team.  Uiteindelijk is dan het gevoel: hadden we dit maar veel eerder gedaan.

  • Samenwerking optimaliseren: Ook wanneer het team niet echt slecht functioneert kan het goed zijn zo nu en dan eens de blik naar binnen te richten om na te gaan of het team beter kan of het tijd is de samenwerking te verbeteren. Bijvoorbeeld door de sterke en zwakke kanten van de verschillende teamleden eens onder de loep te houden, zodat ieders kwaliteiten optimaal kunnen worden benut. Of bij een vacante plaats een optimaal profiel van een nieuw aan te stellen medewerker op te stellen. Zo kunt u als management- projectteam, of ondernemingsraad naar  manieren zoeken om nog effectiever samen te werken. Met behulp van enkele cruciale groepsdynamische criteria wordt de balans opgemaakt, komen hot issues aan bod en worden conclusies getrokken waar men het over eens is. Ook kan bij het optimaliseren van de samenwerking van een bestaand team een creatieve werkvorm worden toegepast zoals het maken van een groepsschilderij.

Resultaat: opluchting dat zaken zijn uitgesproken, onderling begrip en verbetering van de collegiale contacten. Ook voor de langere termijn wordt grote toename van de teameffectiviteit bereikt door een gedeeld begrippenkader, opengooien van zich “onder tafel” afspelende processen en transparante communicatie.

Na een eerste gesprek ontvangt u een aanbod, dat uiteindelijk leidt tot de getekende overeenkomst, gekoppeld aan de financiële offerte. Hierin zijn alle afspraken duidelijk opgenomen en voorzien van data en inhoudelijke aspecten van het coachingstraject. Mijn devies: hoe concreter, hoe beter!