Training en opleiding

Maatwerktrainingen en workshops staan in het teken van de klantvraag. Insteek is de ontwikkeling van deelnemers op het gebied van persoonlijke vaardigheden en bewustwording. De groepsdynamiek is een middel om deelnemers van elkaar te laten leren. Veiligheid en confrontatie houden elkaar in evenwicht waardoor het leerrendement optimaal is.

Ik heb meer dan 15 jaar ervaring in het werken met de meest uiteenlopende klantgroepen en trainingen. Mijn trainingen zijn daardoor altijd gericht op de deelnemers, zelfs als het een training betreft die bestaat uit een min of meer vastomlijnd programma. Altijd is de interactie met de groep en het groepsproces van dusdanig grote invloed op het leerrendement van de deelnemers, dat ik indien nodig het programma op die interactie laat aansluiten. Uiteraard zonder in te boeten aan inhoud.
Groepsgerichte trainingen kunnen gericht zijn op houding, vaardigheden en gedrag. Houding: de motieven van waaruit gedrag ontstaat, bijvoorbeeld oordeelsvrij communiceren. En ook: reflectie op -en dus begrijpen van- het eigen gedrag en dat van anderen. Vaardigheden: het kunnen toepassen van speciale technieken, bijvoorbeeld: het voeren van een sturend managementgesprek gericht op verandering bij de werknemer of leren effectief vergaderen. Gedrag: het laten zien van de nieuwe vaardigheid, bijvoorbeeld voor de camera of met een acteur.
Mijn aanpak is altijd energiek en stimulerend. Trainingen zijn weliswaar serieus en er dient geleerd te worden maar het mag ook leuk zijn. Een combinatie van veiligheid, plezier en openheid zijn daarom voor mij van groot belang.

Een training is altijd maatwerk!

 

 

Opleiding:

Specifiek wordt hier gedoeld op de opleiding procesbegeleiding bij intervisie voor agogisch werkers die zich willen registreren bij BAMw. Zie hiervoor het aanbod op PE – on line. Deze opleiding kan zowel als open inschrijving als in company worden aangeboden.

Aantal bijeenkomsten: 14

Aantal punten: 10,5

Kosten per deelnemer: € 800,00 bij een minimum van 9 deelnemers.

Opgeven bij: anna.cohenstuart@mywish.nu