Communicatietraining

  • Mondelinge communicatie en gesprekstechniek: grip krijgen en houden binnen een gesprek.
  • Assertiviteitstraining: grenzen kennen en deze naar anderen durven stellen.
  • Communicatieve vaardigheden: assertiviteit, conflicthantering, persoonlijke effectiviteit, coachingsvaardigheden, teamcommunicatie en vergadertechniek .

Resultaat: effectiever persoonlijk optreden op de werkvloer en privé.

Trainingen worden opgebouwd naar de unieke vraag en situatie van de klant. Zo kan gebruik worden gemaakt van on- line trainingsaanbod, waarop de life training inhaakt en kunnen deelnemers worden gevraagd vooraf of tijdens de training opdrachten uit te werken alleen of in groepen.

Gedurende de looptijd van training is de trainer on line of telefonische bereikbaar voor vragen en opmerkingen en eventueel hulp bij het uitvoeren van de opdrachten.