Medezeggenschap: teamcoaching op maat

20160601_181936.verkleindMedezeggenschapsorganen zoals ondernemingsraden (OR-en) en Onderdeelscommissies (OC’s) hebben het nadeel dat ze elkaar niet kunnen uitkiezen zoals collega’s dat vaak kunnen doen.  Zij worden gekozen en komen daardoor met elkaar in een “team” terecht, dat is opgebouwd uit een dwarsdoorsnede van de organisatie. Dit “team” dient wel vrijwel direct na de verkiezingen als een geoliede machine te werken om alle advies- en instemmings-aanvragen goed te kunnen beoordelen en erop te reageren. Dat dit niet altijd eenvoudig is laat zich raden. Dat het zaak is om op zo kort mogelijke termijn wel die geoliede machine te worden eveneens. Hierbij helpt My Wish graag. Door middel van groepsopdrachten en – discussies wordt het nieuwe MZ- orgaan van los zand veranderd in een team waar de afspraken helder zijn, men elkaar kent en vertrouwt en effectief met de bestuurder en in de organisatie kan meepraten en zinvolle bijdrage kan leveren aan op handen zijnde veranderingen.

Ook wanneer de OR of OC een check up nodig heeft om de samenwerking scherp te stellen of te weten of men nog op koers ligt kan een training daartoe het aangewezen middel zijn.

Een tip: kies voor een snelle update van een of twee dagdelen.

Offertes worden altijd op maat gemaakt. De dagdeelprijs is op basis van all in.